شرکت کننده محترم دوره سرمایه گذاری در بورس:

چنانچه مشکلی در ورود به کلاس آنلاین دارید اطلاعات زیر را تکمیل و ارسال نمایید. تیم پشتیبانی سریعا مشکل شما را بررسی و نتیجه را به اطلاعتان خواهند رساند.