نیما کیمیایی مسئول گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم است. او هم چنین خالق کتاب برگ برنده مذاکرات بوده و مشاور برندینگ و آموزش ایرانیان خارج کشور است. نیما کیمیایی مشاور و مدرس بیش از ۸۰ برند معتبر بوده و با خیلی از آن ها همچنان همکاری دارد.