سرفصل ها

وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۳:

پیش‌بینی رشد اقتصادی.

تحلیل رشد نقدینگی و تورم.

نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی.

بررسی بودجه دولت.

پیش بینی بازار ارز و روند سرمایه‌گذاری:

تحلیل بازار ارز و پیش‌بینی وضعیت آینده.

روند سرمایه‌گذاری‌ها در سال آینده.

پیشنهادات و توصیه‌ها به کسب و کارها.

بازارهای مختلف:

تحلیل بازار ارز.

تحلیل بازار طلا.

تحلیل بازار زمین و مسکن.

سطح مدیران کسب و کارها:

تحلیل اقتصاد کلان و تأثیرات آن بر کسب و کارها.

تأثیر اقتصاد تورمی بر خرید مواد اولیه، مدیریت انبار، استراتژی فروش و خرید دین.

راهکارهای حفظ سهم بازار در شرایط اقتصاد تورمی.

پیشنهاد جذاب برای افزایش انگیزه همکاران با استفاده از تکنیک اوکی آر.

سطح مسکن:

تحلیل روند دلاری قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن.

مالیات های مسکن و تأثیر آنها در سال آینده.

نگاهی به زنجیره ارزش مسکن و تأثیرات اقتصادی آن.

اقتصاد شخصی و خانوار:

بحث درباره صندوق‌های بورسی و مدیریت سرمایه.

استفاده از صندوق‌های طلا و گواهی سکه بورسی با رویکرد کاهش مالیات و ریسک.

نئو بانک‌ها و هوش مالی:

بررسی کارت‌های بانکی جذاب برای مدیریت سرمایه شخصی و خانوادگی.

پیشنهادهای مربوط به بلوبانک، بانکینو و سایر نئو بانک‌ها.

ارتباط این نئو بانک‌ها با افزایش هوش مالی در سال ۱۴۰۳.

رویکرد کلی:

پیشنهاد راهکارهای اهرمی برای مقابله با اقتصاد تورمی.

ارائه ابزارهای هوشمندانه در سطوح مختلف اقتصادی، از مدیریت بنگاه تا خانوار.

ثبت نام