استاد حسین فلاح

مدرس و مشاور کسب و کار

مدرس دوره افزایش مهارت های فروش بر پایه پرسش، که در حال حاضر با مجموعه خانه کیفیت ایرانیان همکاری میکنند.

  • مدرس و مشاور بیش از ۳۰۰ کسب و کار موفق

  • برگزار کننده بیش از ۱۰۰ دوره بلندمدت نخبگان فروش در ایران

  • مدرس و طراح کارگاه آموزشی طرحی برای زندگی و کسب و کار و کارگاه مدیریت پول و زمان

  • موسس آکادمی آموزشی و کسب و کار تمدن پویا

  • برگزار کننده بیش از ۱۰۰ تور آموزشی

  • نویسنده بیش از ۵۰ مقاله آموزشی رشد و توسعه کسب و کار

مشاوره و ثبت نام