پرداخت دوره مقدماتی فارکس

با اسپانسری آلپاری

 

  • برای ۲۵ نفر اول ۹۰ درصد تخفیف (مبلغ پرداختی: ۷۶,۰۰۰ تومان)
  • برای ۲۵ نفر دوم ۷۰ درصد تخفیف (مبلغ پرداختی: ۲۲۸,۰۰۰ تومان)
  • ۵۰ درصد تخفیف (مبلغ پرداختی: ۳۸۰,۰۰۰ تومان)