به ازای مشاهده هر صفحه از وب سایت خانه کیفیت ایرانیان، مبلغ 1,000 تومان کیف پول شما شارژ خواهد شد و می توانید اقدام به خرید محصولات خانه کیفیت نمایید.

برای استفاده از این قابلیت، ابتدا لاگین کنید. ورود / عضویت

دوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس بین الملل – گروه اول

4,930,000 تومان

توجه مهم برای شرکت کنندگان جدیدی که می خواهند در این دوره شرکت کنند :  در صورت پرداخت جهت شرکت در این دوره، فقط به فایل های ضبط شده کلاس دسترسی خواهید داشت چون ظرفیت کلاس پر شده است.

دوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس بین الملل – گروه اول

4,930,000 تومان

دلیل باز پرداخت